dilluns, 28 de febrer de 2011

Refugi Bartomeu Puiggrpos

El Refugi es troba molt a prop del Monestir de Santa Cecília, dins la mateixa àrea d'esbarjo i un clàssic lloc de trobada al peu de la carretera de Can Maçana al Monestir de Montserrat BP-1.103

El Nom de Bartomeu Puiggròs és en memòria d'aquest muntanyenc perdut en accident de muntanya el 1975.06.22. Edifici cedit per la comunitat de monjos de Montserrat i habilitat com a refugi pel CCR de la FEEC amb aportacions de la família Puiggròs i de la Generalitat de Catalunya"