dilluns, 28 de febrer de 2011

La Llegenda del Pas dels Francesos

Dins del recorregut per les Escales dels Pobres i abans d'arribar a l'encreuament de camins de la plaça de Santa Anna trobem el Pas dels Francesos i que la seva Llegenda recorda el lloc per on van passar els francesos quan van envair la muntanya. Anaven guiats per un traïdor de la terra que coneixia bé tots els viaranys de la serralada. La primera escopetada que van engegar els catalans, va tocar el traïdor que no havia tingut escrúpol de vendre’s al enemic pel diner miserable. El seu cos va caure rodolant per la muntanya i va anar a parar daltabaix d’un cingle. En anar roques avall van escapar-se-li els diners de mal Judes que havia cobrat per la seva traïdoria, que, com que eren de mal just, en escampar-se van tornar-se pedres perquè ningú no caigués en la temptació de voler-los recollir i no es condemnés com va fer-ho ell.